On-Chain Analyse laat zien dat de populatie van Bitcoin walvissen toeneemt.

De laatste analyse van het opstarten van de Glassnode op de markt toont aan dat, hoewel het aantal Bitcoin-walvissen sinds de zomer van 2016 is gedaald, de walvispopulatie van Bitcoin dit jaar tot nu toe (bijna continu) is toegenomen. Glassnode definieert een „Bitcoin-walvis“ als een „entiteit“ met een minimum Bitcoin-belang van 1000 BTC. Opgemerkt moet worden dat een „entiteit“ (of […]

Learn more →